Dla kogo OC lekarzy?

Niezbędne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza kierowane jest do wszelkich specjalistów wykonujących działalność medyczną w postaci działalności gospodarczej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz obejmuje szkody będące pokłosiem przyznawania lub sprzecznego z prawem zaniechania przyznawania świadczeń zdrowotnych

Niezbędne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza kierowane jest do wszelkich specjalistów wykonujących działalność medyczną w postaci działalności gospodarczej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz obejmuje szkody będące pokłosiem przyznawania lub sprzecznego z prawem zaniechania przyznawania świadczeń zdrowotnych. Nieobowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza przeznaczone jest zarówno specjalistom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również zatrudnionym na bazie umowy o pracę, umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. W związku z tym, co konkretnie powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniu OC lekarzy?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC lekarzy: dla kogo?

Ustawa o działalności leczniczej nakłada na lekarzy przymus posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. OC lekarzy beżowy pies Mikołaja pokrywa szkody będące następstwem przyznawania świadczeń zdrowotnych bądź także sprzecznego z prawem zaniechania ich udzielenia. Przymus tenże leży na każdym z lekarzy, jaki wykonuje zawód czy to w postaci działalności stacjonarnej, na wezwanie lub na podstawie kontraktu, na terytorium Polski. O ubezpieczenie OC nie musi niepokoić się tymczasem specjalista pracujący tylko i wyłącznie w oparciu o umowę o pracę.

Co jeszcze musimy wiedzieć na temat ubezpieczenia dla lekarzy?

Specjaliści, jacy dotąd opłacali stawki na ubezpieczenie OC, winni sprawdzić, czy kwota ubezpieczenia i obszar wydarzeń otoczonych polisą odpowiadają aktualnym warunkom. Dla chorych wprowadzenie dużego podstawowego ubezpieczenia OC lekarzy stwarza atrakcyjną sytuację, ponieważ wielkość żądanych sum ubezpieczenia przełoży się na wielkość potencjalnych płaconych odszkodowań, podnoszą się także możliwości ich pobrania, ponieważ w wypadku objęcia ubezpieczeniem OC świadczenie wypłaci ubezpieczyciel, natomiast nie szpital bądź lekarz.

Medyczny zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com